Versenyszabályzat

29. Bosch Szarvasűzők

Részletes versenyszabályok

Résztvevők:

A versenyen induló csapatokat a Versenykiírásban részletezettek szerint négy kategóriába soroljuk:

(1). MEFOB kategória

(2). Oktatói/dolgozói/hallgatói vegyes csapatok

(3). Open (nyílt) kategória

(4). 5 fős csapatok

 

MEFOB: Magyar Egyetemi – Főiskolai Országos Váltófutó Bajnokság. Ebben a kategóriában olyan csapatok indulhatnak, amelyek minden tagja egy adott felsőoktatási intézmény hallgatója, vagy 2018-ban végzett hallgatója

Csapatok összetétele:
 • MEFOB, OPEN és Vegyes kategóriában: minimum 5 férfi + 3 nő, maximum 8 férfi + 4 nő
 • 5 fős csapatok esetében minimum 4, maximum 5 fő. Csapatonként legalább 1 nő részvétele kötelező.
 • Minden szakaszt le kell futni, ha egy csapat úgy indul, hogy valamelyik szakaszon nincs futója, automatikusan kizárja magát a versenyből!
 • MEFOB, OPEN és VEGYES kategóriában férfi nem futhat női távot, de nő futhat férfi távot!
 • 5 fős csapatoknál nincs külön férfi és női táv 

Open, MEFOB ÉS VEGYES csapatok esetében egy futó maximum két, egymást követő távot teljesíthet (kivéve 1-2., 4-5., 7-8. és 11-12. szakaszok, közöttük újraindítások vannak), illetve egybe lehet futni az 1. és 11., valamint a 2. és 12. szakaszokat is, mert a csapatokat szállító buszok menetrendje lehetővé teszi. Figyelem! A 2-3, 3-4; és 5-6, 6-7 szakaszokat csak akkor lehet egyben futni, ha női versenyző teljesíti a távot (mivel a 3. és 6. szakasz női táv). 

Az 5 fős váltóban minden tagnak az újraindítási pontok közötti, előre leadott saját szakaszát kell lefutnia. Az utolsó szakaszon az első három futó közül bárki futhat.

A verseny előtt egyértelműen meg kell határozni, hogy ki melyik távo(ka)t futja. Ezen később változtatni nem lehet, csak kivételes esetben (pl.: sérülés miatt) a Versenybíróság jóváhagyásával.

 • Egy futó csak egy csapatnak lehet tagja!
 • Mindenki saját felelősségére indul a versenyen. Kiskorú versenyzők esetében szülői hozzájárulás szükséges!
 • A rendezőség nem vállal felelősséget a versenyzők csomagjainak esetleges elvesztéséért vagy megrongálódásáért!
 • Minden versenyző köteles a rendőrök és hivatalos rendezők utasításait betartani a verseny teljes időtartama alatt.
 • Az országúti szakaszokon a futó köteles szorosan az út menetirány szerinti jobb oldalán haladni, mert a közforgalmú utakon a verseny ideje alatt is folyamatosan zajlik a közlekedés.
 • A futó távja teljesítése során a kijelölt útvonalat nem hagyhatja el.
 • A váltóhelyeken kordon lesz felállítva, amelyet a futó köteles követni még akkor is, ha az adott szakaszokat a futó egyben teljesíti. A szakaszok felénél, illetve az utolsó kilométer előtt jelzőtáblák lesznek kihelyezve.
 • A futók távjuk teljesítése közben semmilyen külső segédeszközt nem vehetnek igénybe, nem ülhetnek fel rá (busz, személygépkocsi, kerékpár, stb.).
 • Futó, biciklis kísérő megengedett a hegyi szakaszokon (2-10. szakasz), szigorúan csak a futó mögött haladva, de a kísérő nem akadályozhatja a többi versenyzőt! Az egri és miskolci szakaszokon bármilyen kísérő szigorúan TILOS a balesetveszély miatt!
 • A Bükkzsérci elágazás és a Hór-völgyi elágazás váltópont megközelítése csak a rendezők által rendelkezésre bocsátott szállítóeszközökkel, buszokkal vagy speciális erdészeti engedéllyel lehetséges.
 • Minden versenyző rajtszámot kap, amelyet távjának teljesítése közben elől, jól látható helyen viselnie kell. (A rajtszámon lévő szám természetesen megegyezik a csapat rajtszámával.). A MEFOB, Open és Vegyes kategória esetében a piros rajtszámot a 11. szakasz (női táv) futójának kell viselnie. Az 5 fős csapatok esetében a piros rajtszámot az utolsó szakasz futójának kell viselnie!!!
 • TILOS a futóknak futás közben bármilyen zene- vagy egyéb lejátszót egyszerre mindkét fülükbe dugva hallgatni, használni. A szabályt megszegőket 10 perces időbüntetéssel sújthatjuk.
 • A MEFOB, OPEN és VEGYEScsapatok 6 db chipet kapnak, melyet az 1., 2., 5., 8., 11. és 12. szakasz futóinak kell kiosztani, tehát azoknak, akik tömegrajttal indulnak. Minden részhez (Eger, Felsőtárkány – Megyehatár, Megyehatár – Bánya-hegy, Bánya-hegy – Őskohó, Miskolc, Miskolc) külön chip tartozik.

 Az 5 fős csapatok 5 db chipet kapnak (Eger, Felsőtárkány – Megyehatár, Megyehatár – Bánya-hegy, Bánya-hegy – Őskohó, Miskolc).

A regisztrációnál a csapatok az egyes részekhez tartozó chipeket külön borítékban kapják meg. Nagyon fontos, hogy ne keveredjenek össze, mert akkor az adott csapatnak nem lesz időeredménye! A váltás a chipek átadásával történik. A váltópontokon tartózkodó futókat csapattársuk érkezéséről a rajtszám bemondásával értesítjük. A versenyzőnek ezután a váltópont közelében kell tartózkodnia és csapattársa érkezése előtt a kordonba beállnia. A váltótársra történő várakozás miatt elszenvedett időveszteséget nem tudjuk jóváírni. Egyik futó sem indulhat el addig a váltóhelyről, amíg a váltóbotként szolgáló chipet meg nem kapta, mert nem lesz a csapatának időeredménye. Az újraindításoknál nincs chip-átadás, a tömegrajttal induló futó már a következő részhez tartozó chippel fut.

 Az 5 fős csapatok futóinál nincsen váltás, minden futó újraindítással indul, és az ahhoz a részhez tartozó chippel fut.

A kapott chipeket a távok teljesítése során bokára rögzítve, kötelezően viselni kell, valamint a váltás során ez szolgál „váltóbotként”.

A chipek nem megfelelő használata esetén az adott csapatnak nem lesz időeredménye!

A befutó után, 17:30-19:00 között az 56 db chipet egyszerre, a Miskolci Egyetemi Versenyközpontban kell leadni, cserébe a szervezők visszafizetik az 2.000 Ft/chip kauciót és átadják a verseny emlékbögréjét.

 • A távjukat teljesíteni nem tudó vagy megsérült versenyzőket a mezőny mögött haladó utófutó autó fogja beszállítani a következő váltópontra. Nagyon fontos, hogy az utófutó autó nem szintidőben kezdi el felvenni a lemaradt futókat, hanem felvesz mindenkit, aki az adott szakasz szintidőben történő teljesítéséhez teljesítményarányosan a szükségesnél lassabban halad (ez általában 6-8 km/h). Ennek eldöntése a szervezők kizárólagos kompetenciája!

Ez nem azt jelenti, hogy az utófutó autó mindenkit felvesz, aki megáll vagy átmenetileg sétál, figyelembe vesszük, hogy az adott szakaszon mekkora távot teljesített már, van-e esélye szintidőre beérnie.

Az utófutó autóba kötelező beszállni! Ha valaki szervezői utasításra nem száll be, akkor azonnal kizárásra kerül és onnantól azt sem tudjuk garantálni, hogy a pontos menetrenddel közlekedő csapatszállító autóbuszt eléri.

 • Azon futónak, aki a szakaszát nem teljesíti szintidőre, nem lesz időeredménye, ezáltal csapatának sem lesz összesített időeredménye. Ugyanakkor, a versenyezési szándékkal indulók számára valamennyi szakasz kényelmesen teljesíthető (7:30-8:00min/km tempóval vannak meghatározva a szintidők).

Az utófutó autóba történő beszállást azért is vesszük szigorúan, mert az utófutó autónak is közvetlenül szintidő után be kell érkezni, hogy a felvett futó át tudja adni a chipet a váltótársának, akinek így lehetősége lesz időben elindulni és legalább a saját szakaszán időeredményt elérni.

 • Abban az esetben, ha a rendezők úgy ítélik meg, hogy egy versenyző alkalmatlan a táv teljesítésére, akkor a versenyző számára nem engedélyezik a váltópontról történő elindulást, a csapatát pedig kizárják.
 • Amikor a futó beérkezik a váltópontra, rajtszámát be kell mutatnia a rendezőknek.
 • Az esetleges óvást a célban, írásban lehet benyújtani, 7.000,-Ft óvási díj befizetése ellenében. Időeredménnyel kapcsolatban az eredményhirdetést követő fél órán belül, minden egyéb esetben a verseny utolsó befutójától számított 15 percen belül. Megalapozott óvás esetén az óvási díjat visszafizetjük.
 • Minden olyan vitás kérdésben, amelyre az itt felsorolt szabályok nem adnak útmutatást, a Versenybíróság dönt. A Versenybíróság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

Egyéb rendelkezések

 • Minden buszra ki lesz írva, hogy hányas szakasz futóit szállítja. Mindenki ügyeljen arra, hogy induláskor a megfelelő buszra szálljon fel! Ha egy futó két egymást követő szakaszt fut, akkor az elsőnek teljesítendő szakasz buszára szálljon, de annak a szakasznak a buszára tegye a csomagját, amelyiket ezt követően fut le.
 • Ha valaki lemarad, vagy rossz buszra száll, akkor nem tudjuk garantálni, hogy időben kiér a váltópontjára!
 • Az 5 fős csapatok esetében az 1. futónak az 1-es, a 2. futónak a 2-es, a 3. futónak az 5-ös, a 4. futónak a 8-as, míg az 5. futónak a 11-es buszra kell felszállniuk. A buszokon külön felirattal is fogjuk jelölni.
 • A verseny nem tér vissza Egerbe, tehát a buszra szálláskor mindenkinek magával kell vinnie az összes csomagját, senki ne hagyjon semmit az egri szálláshelyen! A résztvevők számára a Miskolci Egyetemi Versenyközpontban fogunk tisztálkodási lehetőséget biztosítani.
 • A verseny ideje alatt a mezőnyt mentőautó/motoros mentő kíséri. Ha az útvonalon a mezőnyben valaki rosszul lesz a legközelebbi váltópont szervezőinek kell jelezni hol történt a rosszullét, vagy rajtszám hátulján megtalálható a mentőszolgálat telefonszáma.
 • Mivel a verseny jelentős része szigorúan védett természetvédelmi területen zajlik, ezért mindenkit kérünk, hogy fordítson nagy figyelmet a környezet védelmére, sem szemét eldobálásával, sem más módon ne szennyezze az erdőt, kárt ne okozzon!
 • Tilos a versenyen bármilyen állattal együtt indulni.
 • Az esemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység csak a Szervezőbizottság előzetes engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhető.
 • A versenyre való nevezéssel a résztvevő elfogadja, hogy róla képek, videók készülhetnek a verseny során. Ezekkel a képekkel, videókkal a verseny rendezői rendelkeznek, azokat harmadik személy rendelkezésére bocsáthatják, illetve a későbbiekben promóciós célra felhasználhatja.

A Szervezőbizottság a változtatás jogát fenntartja!